prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski

Specjalista diagnostyki USG.
Wieloletni Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej ll Wydziału Lekarskiego WUM.
Nauczyciel wielu pokoleń lekarzy w technice ultrasonograficznej.
Jest założycielem i Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz współtwórcą Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.
Główne zainteresowania w diagnostyce usg to usg piersi i tarczycy.
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1975, dr. habilitowanego w 1983 a profesora w 1989.
Wieloletni redaktor naczelny fachowych czasopism w dziedzinie ultrasonografii.
W 2002 organizował i przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu European Congress of Ultrasound Society in Medicine and Biology (EFSUMB) w Warszawie.