dr hab. n. med. Piotr Korczyński

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Staż podyplomowy, pracę kliniczną oraz zajęcia dydaktyczne i naukowe odbywa w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha 1a w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.

Pracuje od 1996 roku do chwili obecnej, na stanowisku starszego asystenta i adiunkta.

Specjalizację z chorób wewnętrznych uzyskał w 2004 roku, specjalizację z chorób płuc w 2007 roku.

Pracując na pełnoprofilowym oddziale pulmonologicznym ma możliwość diagnozowania i leczenia wszystkich chorób tej specjalizacji, od problemów przewlekłego kaszlu, zaburzeń oddychania w czasie snu (bezdech i chrapanie), po infekcje układu oddechowego oraz diagnostykę onkologiczną i gruźlicę.

Dr hab. Piotr Korczyński posiada również bogate doświadczenie w zakresie inwazyjnej diagnostyki pulmonologicznej, wykonuje bronchoskopię, torakoskopię oraz nowoczesne zabiegi diagnostyczne z użyciem wewnątrzoskrzelowego USG (EBUS).

Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu szkoleń dla lekarzy, w tym:
– Pierwsze Warszawskie Międzynarodowe Warsztaty z Diagnostyki Raka Płuca (1 st
Warsaw International Workshop on Lung Cancer Diagnostics wawwlc.com)
– Cyklu szkoleń dla lekarzy pulmonologów oraz anestezjologów z podstaw
bronchoskopii