Nasi lekarze:

 

prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski

Specjalista diagnostyki USG

Wieloletni Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej ll Wydziału Lekarskiego WUM. Nauczyciel wielu pokoleń lekarzy w technice ultrasonograficznej.  Jest założycielem i Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz współtwórcą Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Główne zainteresowania w diagnostyce ultrasonograficznej to usg piersi i tarczycy. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1975, doktora. habilitowanego w 1983 a profesora w 1989. Wieloletni redaktor naczelny fachowych czasopism w dziedzinie ultrasonografii. W 2002 organizował i przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu European Congress of Ultrasound Society in Medicine and Biology (EFSUMB) w Warszawie.


dr hab. n. med. Piotr Korczyński

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Staż podyplomowy, pracę kliniczną oraz zajęcia dydaktyczne i naukowe odbywa w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha 1a w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.
Pracuje od 1996 roku do chwili obecnej, na stanowisku starszego asystenta i adiunkta.
Specjalizację z chorób wewnętrznych uzyskał w 2004 roku, specjalizację z chorób płuc w 2007 roku.
Pracując na pełno profilowym oddziale pulmonologicznym ma możliwość diagnozowania i leczenia wszystkich chorób tej specjalizacji, od problemów przewlekłego kaszlu, zaburzeń oddychania w czasie snu (bezdech i chrapanie), po infekcje układu oddechowego oraz diagnostykę onkologiczną i gruźlicę.
Dr hab. Piotr Korczyński posiada również bogate doświadczenie w zakresie inwazyjnej diagnostyki pulmonologicznej, wykonuje bronchoskopię, torakoskopię oraz nowoczesne zabiegi diagnostyczne z użyciem wewnątrzoskrzelowego USG (EBUS).
Piotr Korczyński jako jeden z pierwszych w Polsce zaczął zakładać cewniki tunelowane do opłucnej (IPC – indwelling pleural catheter) chorym z nowotworowym wysiękiem w opłucnej.

Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu szkoleń dla lekarzy, w tym:
– Pierwsze Warszawskie Międzynarodowe Warsztaty z Diagnostyki Raka Płuca (1 st Warsaw International Workshop on Lung Cancer Diagnostics wawwlc.com)
– Cyklu szkoleń dla lekarzy pulmonologów oraz anestezjologów z podstaw bronchoskopii .


dr hab. n. med. Piotr Myrcha

specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii naczyniowej

Lekarz, specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii naczyniowej. Posiada bogate doświadczenie kliniczne, pracuje również jako Koordynator Kliniczny Zespołu Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Laureat wyróżnienia Uniwersytetu Oxford za udział w projekcie dotyczącym różnych technik leczenia zmian miażdżycowych w tętnicy szyjnej. Posiada doświadczenie medyczne w leczeniu miażdżycy tętnic, zwężenia i niedrożności aorty brzusznej, tętnic kończyn dolnych, tętnic szyjnych, tętniaków, naczyniaków, przetok tętniczo-żylnych, żylaków, zapaleń i zakrzepów żył.


dr n. med. Adam Czarnecki

specjalista chirurgii ogólnej

Lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, wieloletni dyrektor Szpitala Kolejowego przy ul. Brzeskiej w Warszawie, były wiceprezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy chirurga.
Przez ponad 30 lat pełnił obowiązki ordynatora oddziału chirurgicznego.

 


dr n. med. Krzysztof Piechna

specjalista urolog

Wieloletni konsultant Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie.

Doświadczenie w pracy szpitalnej oraz ambulatoryjnej

 


dr n. med. Marek Wydrzyński

specjalista II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

W 1986 r. uzyskał stopnień naukowy doktora nauk medycznych.
Zajmuje się m.in. zaburzeniami cyklu miesięcznego, chorobami jajników,
ginekologicznymi stanami zapalnymi, prowadzeniem ciąży, antykoncepcją, a także leczeniem niepłodności u kobiet.
Wykonuje również ultrasonograficzne badania ginekologiczne i usg ciąży.

 


lek. med. Daniel Bartoszewski

specjalista ortopedii

Lekarz specjalista w zakresie ortopedii. Doświadczenie w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej.


lek. med. Danuta Gdyra

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarz specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii.

Posiada wieloletnie doświadczenie szpitalne oraz ambulatoryjne w pracy klinicznej z pacjentami.


lek. med. Katarzyna Gudyka

specjalista ginekolog, położnik

Lekarz specjalista ginekologii oraz położnictwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie szpitalne oraz ambulatoryjne w pracy klinicznej z pacjentami.

W przychodni Constans-Med konsultuje pacjentów w każdym aspekcie problemów ginekologicznych,

pobiera cytologię, prowadzi ciążę oraz zajmuje się problemami związanymi z gospodarką hormonalną kobiet,

w tym problemami związanymi z menopauzą.


lek. med. Joanna Kacprzak

specjalista chorób wewnętrznych, medycyny nuklearnej, endokrynolog.

Lekarz specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista medycyny nuklearnej.

Specjalista endokrynolog.

Posiada wieloletnie doświadczenie szpitalne oraz ambulatoryjne w pracy klinicznej z pacjentami. 


lek. med. Bogumiła Moszczeńska

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Lekarz specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii.

Posiada wieloletnie doświadczenie szpitalne oraz ambulatoryjne w pracy klinicznej z pacjentami.


lek. med. Joanna Tomalka-Kochanowska

specjalista neurolog

Lekarz specjalista neurologii.

Posiada wieloletnie doświadczenie szpitalne oraz ambulatoryjne w pracy klinicznej z pacjentami.